Laadi alla:
 
Выбор страны
Sisene
Registreeru


Iga kaart on pilt liiklusolukorraga, mis kujutab skemaatiliselt erinevaid liiklusolukordi (linnas, ristmikul jne).
Mida teeksite selles või teistsugune olukord?
know – te teate vastust,
ei tea – te ei tea vastust; Klõpsake kaardil või vastus – vaadake õiget vastata.
Saate klõpsata kaustadel ja vaadata, mis seal on.