Laadi alla:
 
Выбор страны
Sisene
Registreeru


Liiklusmärk – on märk, millega kehtestatakse teatav liikluskord, teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda;
Teekattemärgis — on teekattele kantud joon, nool, kirje või kujutis.
know – te teate vastust,
ei tea – te ei tea vastust; Klõpsake kaardil või vastus – vaadake õiget vastata.
Saate klõpsata kaustadel ja vaadata, mis seal on.