Laadi alla:
 
Выбор страны
Sisene
Registreeru


Peatumine – пon sõiduki ettekavatsetud seismajätmine sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise ajaks. Peatumiseks ei loeta sõiduki seismajäämist liiklusvoos või liikluskorraldusvahendi või reguleerija nõudel;
Parkimine – on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui seda on vaja sõitjate peale- või mahaminekuks või veose laadimiseks;
know – te teate vastust,
ei tea – te ei tea vastust; Klõpsake kaardil või vastus – vaadake õiget vastata.
Saate klõpsata kaustadel ja vaadata, mis seal on.