Laadi alla:
 
Выбор страны
Sisene
Registreeru


Raudteeülesõidukoht — on tee ja raudtee samatasandiline lõikumiskoht. Tee ja raudteeülesõidukoha piiriks on tõkkepuu, selle puudumisel ühe- või mitmerööpmelist raudteed tähistavate liiklusmärkide asukoht;
know – te teate vastust,
ei tea – te ei tea vastust; Klõpsake kaardil või vastus – vaadake õiget vastata.
Saate klõpsata kaustadel ja vaadata, mis seal on.